Politica de Confidentialitate

 

SC Mappers Consult SRL recunoaşte şi respectă dreptul persoanelor la confidenţialitatea datelor cu caracter personal.

SC Mappers Consult SRL se angajează să protejeze și să utilizeze în mod corespunzător datele cu caracter personal care au fost colectate, atât în format electronic, cât și în format fizic.

Prin prezenta vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la drepturile dumneavoastră în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 – Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”), cu Legea de punere în aplicare a prevederilor GDPR, precum și cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

În general, intenția noastră este de a colecta numai datele cu caracter personal oferite voluntar de către clienți, potențiali clienți, parteneri de afaceri, salariați, potențiali angajați, respondenţi la studiile noastre de piata, furnizori sau vizitatori online ai site-ului nostru, astfel încât să putem furniza servicii, desfășura relațiile contractuale, promova serviciile noastre sau pentru a oferi informații despre oportunitățile de angajare.

În plus, pentru a putea furniza serviciile agreate cu clienți sau pentru a ne conforma diferitelor obligații legale, vă informăm că anumite date cu caracter personal ne sunt necesare.

Legea ne permite să prelucrăm date cu caracter personal, atât timp cât avem un temei legal pentru a face acest lucru:

Încheierea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru încheierea unui contract;

Executarea unui contract: atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg dintr-un contract;

Obligație legală: atunci când suntem obligați să procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală, precum păstrarea registrelor în scopuri fiscale sau furnizarea de informații către o autoritate publică sau o instituție de aplicare a legii;

Interese legitime: vom prelucra date cu caracter personal despre dumneavoastră în cazul în care aceasta este în interesul nostru legitim, în decursul desfășurării activitaţii în conformitate cu dispozițiile legii, pentru a continua derularea acesteia, atât timp cât nu prevalează intereselor dumneavoastră; sau

Consimțământul dumneavoastră: vă vom solicita permisiunea specifică de a procesa unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal și vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în acest fel numai dacă sunteți de acord să facem acest lucru. Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment, contactând SC Mappers Consult SRL la adresa de e-mail dpo@mappers.ro

Interese legitime ar putea fi, dupa caz:

  • Oferirea de informații și/sau servicii persoanelor care vizitează site-ul nostru sau oferirea de informații despre oportunitățile de angajare.
  • Prevenirea fraudei sau activității infracționale și protejarea sistemelor noastre IT.
  • Exercitarea drepturilor noastre fundamentale în UE în temeiul articolelor 16 și 17 din Carta drepturilor fundamentale, inclusiv libertatea noastră de a desfășura o afacere și dreptul de proprietate.
  • Pentru menținerea securității locațiilor și a personalului Mappers Consult.

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi prelucrate de către Mappers Consult sunt următoarele:

  • Date cu caracter personal de identificare sau de contact, cum ar fi nume, data nașterii, serie și număr carte de identitate, cod numeric personal (CNP), locul nașterii, fotografie, adresă domiciliu sau adresa de corespondență, adresa e-mail, număr telefon, etc;
  • Date cu caracter personal privind pregătirea profesională, cum ar fi certificate/atestate/diplome de studii și/sau de absolvire cursuri de pregătire profesională;
  • Date financiare, cum ar fi numărul de cont bancar sau alte detalii pentru plăți, salarii, beneficii, etc.;
  • Statutul civil sau date cu caracter personal referitoare la familie, cum ar fi numărul copiilor sau al altor persoane aflate în îngrijire;
  • Date electronice de identificare, cum ar fi adresa IP, cookies (vizitati si Politica Cookies)
  • Date video sau alt tip de date în legătură cu vizitatorii sediului Mappers Consult.

În studiile de piaţă pe care le desfăşurăm, datele cu caracter personal pe care le colectăm vor include, dupa caz, şi informații referitoare la alte date, de exemplu: opiniile politice, convingerile religioase și alte convingeri de natură similară, date despre starea de sanatate, etc. Aceste date sunt culese numai cu consimţământul persoanelor care doresc sa participe la studiile noastre de piaţă.

Cu privire la categoriile speciale de date pe care noi le putem prelucra, vă informăm că temeiul juridic pe care ne putem baza este (a) consimțământul dumneavoastră, (b) obligația legală care ne revine pentru a prelucra astfel de date, sau (c) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Tratăm securitatea datelor personale în mod foarte serios, de aceea, luăm măsuri de securitate, necesare pentru protecţia împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate de date.

Accesul la datele personale este permis numai angajaţilor autorizaţi ai Mappers Consult SRL, cărora le sunt necesare aceste date în vederea operării, dezvoltării şi îmbunătăţirii serviciilor noastre. Aceste persoane sunt obligate să păstreze confidenţialitatea acestor date, fiind instruite cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Mappers Consult SRL procesează date personale doar în scopul pentru care au fost colectate şi conform acestei Politici. Revizuim practicile noastre de colectare, stocare şi procesare de date pentru a ne asigura că procesam, colectăm şi stocăm numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor şi activităţilor noastre. Luăm măsurile necesare în măsura posibilităţilor, pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt corecte, complete şi actuale, dar depindem de partenerii, angajaţii si respondenţii la studiile noastre pentru a ne furniza date actualizate sau pentru a corecta datele lor personale acolo unde este necesar.

Prin completarea datelor dumneavoastră in formularul de contact declaraţi ca acceptați necondiționat ca datele personale să fie incluse in baza de date a Mappers Consult SRL și vă daţi acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de către Mappers Consult SRL, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea si/sau derularea de către Mappers Consult SRL, afiliații și colaboratorii acestora de activități cum ar fi, dar fără a se limita la, activități comerciale, de promovare a produselor și serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piața, de statistica, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului.

De asemenea, vă daţi acordul expres și neechivoc ca aceste date personale să poată fi transferate (cedate) de către Mappers Consult SRL atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din tara sau străinătate. Prin citirea acestei Politici de Confidențialitate și a Termenilor și Condițiilor aţi luat la cunoștința faptul ca vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției in caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră.

Astfel, Mappers Consult SRL poate notifica utilizatorii/clienții privind ofertele curente prin newsletter-e, poate trimite felicitări, oferte personalizate sau alte mesaje speciale. Mappers Consult SRL nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.mappers.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

De asemenea, Mappers Consult SRL poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează ca aceste date sunt păstrate in siguranța și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației in vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a produselor și serviciilor noastre, asiguratori. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Politie, Instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, in baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

La cererea dumneavoastră explicită, vom șterge toate informațiile dumneavoastră personale stocate. Ne rezervam dreptul de a nu șterge informații sau evidențe personale, dacă suntem obligați de lege să păstrăm acele informații sau acele evidențe.

Dacă vreţi să aflaţi despre protecția datelor cu caracter personal sau să vă exercitați dreptul de accesare, de corectare a erorilor, să vă opuneţi prelucrării datelor sau să solicitați ștergerea lor, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email dpo@mappers.ro sau prin poșta tradițională la adresa de mai jos:

MAPPERS CONSULT S.R.L

Bucuresti, sector 2, Str Fluierului nr. 33

RO 32260203

J40/11606/2013

 

www.mappers.ro

+40 21 252 18 63

Ne rezervăm dreptul de a modifica, în orice moment, prezenta politică de confidențialitate, pentru a respecta cerințele tehnice și legale in vigoare